/
/
Ubezpieczenie cywilne

Ubezpieczenie cywilne

Ubezpieczenie cywilne

Jestem pilotem ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej, które jest wymogiem Ministra Transportu. Ubezpiecznie obejmuje cały świat oraz jest rozszerzone do zarobkowego używania bezzałogowych statków powietrznych na terenie Polski posiadających świadectwo kwalifikacji. Obowiązkiem jest aby każdy profesjonalny operator bezzałogowego statku powietrznego posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnego.