/
/
Uprawnienia

Uprawnienia

Uprawnienia

Posiadam świadectwo kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego do wykonywania lotów w celach komercyjnych VLOS, wydane przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. ULC reguluje polską przestrzeń powietrzną dla wszystkich samolotów. Latanie poza przepisami ULC jest przestępstwem kryminalnym, którym zajmuje się policja.